Szkolenia > Office Intelligence > CAD

grafika

CAD1 – Podstawowe umiejętności do pracy z programem AutoCAD

Szkolenie skierowane do:

Projektantów i konstruktorów, chcących dołączyć do grupy użytkowników najpopularniejszego programu do tworzenia dokumentacji dwuwymiarowej.

Cele i korzyści:

Uczestnicy zostaną zapoznani z obsługą programu, opanują tworzenie i wydruk dokumentacji technicznej.

Wymagania:

Praktyczna umiejętność pracy w środowisku MS Windows.

Plan Szkolenia:

 1. Przeznaczenie, możliwości i zastosowania, podstawowe metody pracy z programem, wymagania sprzętowe.
 2. Środowisko programu (kursor graficzny, obszar rysunku, interfejs użytkownika).
 3. +Ustalenia początkowe.
 4. +Grafika dwuwymiarowa.
 5. Warstwy – tworzenie i edycja.
 6. Zastosowanie grubości linii.
 7. Bloki – tworzenie bibliotek elementów często używanych.
 8. Podstawowe zmienne systemowe programu AutoCAD.
 9. +Drukowanie dokumentacji technicznej.
 10. Zarządzanie zasobami – DesignCenter.
 11. Grupy.
 12. Modelowanie 2D w globalnym i lokalnym układzie współrzędnych.
 13. Wykorzystanie pracy z wieloma rysunkami.
 14. Konfigurowanie szablonu.

Szkolenia uzupełniające:

  Program szkolenia

Czas trwania:

3 dni

Forma:

Warsztaty wspomagane wykładem

Cena:

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie, na podstawie potrzeb szkoleniowych Klienta.

Zgłoszenie uczestnictwa

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.