Szkolenia > O szkoleniach > Metodyka

grafika

Nasze szkolenia – bez względu na zakres tematyczny i poziom zaawansowania – prowadzimy w praktyczny sposób. Zajęcia zawsze mają charakter warsztatów wspieranych wykładem trenera. Ćwiczenia są głównym elementem szkolenia i realizowane są w różnych postaciach: od demonstracji trenerskiej, poprzez wspólną pracę trenera z grupą, aż do samodzielnie rozwiązywanych w pracy grupowej lub indywidualnej zadań, kontrolowanych następnie i omawianych przez trenera.
Zadania praktyczne wspierane są wykładem, który nie opiera się jedynie na przedstawieniu suchej teorii, ale jest elementem dopełniającym warsztatową formę zajęć poprzez:

  • przedstawienie i omówienie podstaw teoretycznych
  • opisywanie kolejnych etapów ćwiczenia wraz z wyjaśnieniem zasady działania poszczególnych elementów oraz zasadnością stosowania kolejnych kroków w działaniu
  • praktyczne zastosowania treści prezentowanych rozwiązań w codziennej pracy.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dopełniające proces szkoleniowy w trzech postaciach:

  • Podręczniki odpowiadające treścią omawianemu materiałowi rozdawane są uczestnikom szkolenia w trakcie zajęć. Bezpośrednio podczas omawiania zagadnień trener nie wspomaga się podręcznikiem poprzez zlecanie czytania wybranych partii podręcznika uczestnikom szkolenia. Trener sam tłumaczy, objaśnia, demonstruje rozwiązania. Podręcznik ma raczej charakter wsparcia po szkoleniu i jest dedykowany do samodzielnej pracy, jako pomoc w przypomnieniu bądź też ugruntowaniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia.
  • Materiały piśmienne – notatnik i długopis – rozdawane są każdemu uczestnikowi szkolenia i umożliwiają prowadzenie własnych notatek podczas zajęć.
  • Ćwiczenia – Pliki ćwiczeniowe w dwóch wersjach rozdawane są każdemu uczestnikowi szkolenia. Jedna z wersji jest zestawem ćwiczeń czystych, jeszcze nierozwiązanych, umożliwiającym ponowne przećwiczenie wszystkich lub wybranych zagadnień omawianych podczas szkolenia; druga wersja to pliki rozwiązywane podczas szkolenia przez każdego uczestnika osobiście. Zestaw taki stanowi doskonałe narzędzie umożliwiające przypomnienie zrealizowanego podczas zajęć materiału. Często też zawiera komentarze, opisy i screeny wprowadzane przez uczestników szkolenia podczas realizacji ćwiczeń, będące doskonałym uzupełnieniem notatek w wersji papierowej.

Każdy z naszych trenerów prowadzi szkolenia w sposób elastyczny, dostosowując formę i treść zajęć do umiejętności, predyspozycji oraz oczekiwań uczestników szkolenia. Program szkolenia stanowi ramę zagadnień merytorycznych przeznaczonych do realizacji podczas szkolenia. Nie stanowi jednak sztywnej, nienaruszalnej formy, ale jest modyfikowany, uzupełniany i poszerzany w punktach szczególnie interesujących uczestników szkolenia. Pytania zadawane podczas szkolenia stanowią jego integralną część, wzbudzają zainteresowanie uczestników szkolenia i gwarantują efektywność szkolenia poprzez odniesienia do praktycznych zastosowań omawianych opcji i narzędzi.

Warsztatowa forma zajęć, praktyczne doświadczenie trenerów, własne stanowiska pracy dla każdego uczestnika szkolenia, elastyczna forma zajęć, a także dodatkowe materiały szkoleniowe, czynią nasze szkolenia efektywnymi.