Szkolenia > Business Intelligence

grafika

Dział Business Intelligence zawiera szkolenia związane z szeroko rozumianym procesem przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Szkolenia w tym dziale podzieliliśmy tematycznie na następujące grupy:

W grupie Przechowywanie danych umieściliśmy szkolenia związane z tworzeniem oraz użytkowaniem i obsługą baz danych. Do grupy produktów związanych z tą dziedziną zaliczyliśmy następujące tematy: MS Access – tworzenie i utrzymywanie baz, OLAP, SQLBI, SQL Server.

Grupę Analiza danych i raportowanie tworzy szeroki zestaw szkoleń z MS Excela – od podstaw, przez szkolenia zaawansowane i specjalistyczne aż po programowanie służące automatyzacji pracy w Excelu czyli VBA. Ponadto w skład tej szerokiej grupy włączyliśmy szkolenia z SQL, Crystal Reports, a także MS Access w ujęciu baz raportowych.