Szkolenia > Office Intelligence

grafika

W dziale Office Intelligence znajdziecie Państwo szkolenia z zastosowania aplikacji używanych w pracy biurowej niezwiązane bezpośrednio z analizą danych.

Do grupy Przetwarzanie tekstu zaliczyliśmy szkolenia z aplikacji MS Word oraz Acrobat Reader.

W skład grupy związanej z Prezentacją danych wchodzi MS PowerPoint.