Szkolenia > Zarządzanie projektami

grafika

Jednym z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania projektami jest MS Project. Przy jego pomocy można zarówno planować projekty, jak i kontrolować stan ich realizacji.

Natomiast rozwiązaniem, które pozwala zarządzać i nadzorować wiele projektów w firmie jest MS Project Server, będący fundamentem środowiska Enterprise Project Management. Daje możliwość planowania, kontroli realizacji oraz analizy wskaźników wydajności w wielu jednocześnie odbywających się projektach. Mogą być one również łączone w portfele projektów. Bardzo ważną zaletą Project Servera jest to, że informacje o zasobach uczestniczących w wielu projektach są dostępne centralnie, zawsze są spójne i aktualne. Poza tym wszystkie informacje o wielu projektach (koszt, budżet, praca) dostępne są w czytelnej i przejrzystej formie w jednym miejscu.

Szkolenia z grupy Harmonogramowanie i kontrola ukierunkowane są na usprawnienie pracy kierowników projektów zarządzających indywidualnymi projektami przy zastosowaniu MS Project.

Natomiast szkolenia z grupy Zarządzanie portfelami projektów skierowane są do uczestników w ramach kilku ról w projektach (kierowników, członków zespołów projektowych, administratorów), zarządzanych przy zastosowaniu MS Project Server (EPM – Enterprise Project Management).