Szkolenia > Office Intelligence > CAD

grafika

CAD2 – AutoCAD – Profesjonalne wykorzystanie programu przy projektowaniu 2D

Szkolenie skierowane do:

Projektantów i konstruktorów, użytkowników programu, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz zoptymalizować pracę.

Cele i korzyści:

 • Zapoznanie z narzędziami wspomagającymi wydajną pracę.
 • Usprawnienie pracy zespołu projektowego dzięki narzędziom do pracy grupowej.
 • Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do automatyzacji pracy.

Wymagania:

 • Praktyczna umiejętność pracy w środowisku MS Windows.
 • Znajomość podstaw pracy z programem AutoCAD.

Plan Szkolenia:

 1. +Dostosowywanie programu AutoCAD do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 2. +Rozszerzone możliwości programu.
 3. Wykorzystanie standardowych plików wymiany danych w celu przekazywania danych rysunkowych do analizowania przez inne programy oraz tworzenie rysunków na podstawie danych wygenerowanych przez programy zewnętrzne.
 4. Współpraca z zewnętrznymi bazami danych.
 5. Współpraca z innym oprogramowaniem środowiska Microsoft Windows – OLE.
 6. Przykłady projektowania zespołowego.

Szkolenia uzupełniające:

  Program szkolenia

Czas trwania:

3 dni

Forma:

Warsztaty wspomagane wykładem

Cena:

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie, na podstawie potrzeb szkoleniowych Klienta.

Zgłoszenie uczestnictwa

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.