Doradztwo > Analiza

grafika

Zgodnie z naszym mottem oferujemy Klientom więcej niż szkolenia.
Właściwy dobór usługi szkoleniowej, konsultacyjnej czy wdrożeniowej warunkuje jej efektywność i zadowolenie Klienta. Donald L. Kirkpatrick już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku stworzył metodę oceny efektywności szkoleń na kilku poziomach, umożliwiającą uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących programu szkolenia, jakości metod i efektowności przekazu trenerskiego. Przekonani o skuteczności takich działań w zwiększaniu efektywności procesu szkoleniowego, proponujemy Klientom model ewaluacji stworzony w oparciu o tę metodę, który ułatwia zaprojektowanie odpowiedniej usługi, stosownej do Państwa indywidualnych potrzeb.
Wszystkie wymienione opcje są u nas standardem. Stosujemy je jednak w porozumieniu z Klientem, a zatem każdy z kroków możemy modyfikować lub pominąć.