Szkolenia > O szkoleniach > Zgłoszenie uczestnictwa

grafika

Aby zgłosić siebie lub inne osoby jako uczestników szkolenia należy wykonać następujące czynności:

  1. Zapoznać się z Regulaminem realizacji szkoleń.
  2. Dokonać wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego on-line, telefonicznie lub faksem na numer 071 79 47 533.
  3. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Osobą Zamawiającą niezwłocznie po odebraniu Wstępnego Zgłoszenia. W trakcie rozmowy telefonicznej zostaną ustalone szczegółowe warunki organizacji szkolenia, na które zgłoszono uczestników.
  4. Wypełnić Kartę Zgłoszeniową i odesłać ją mailem (biuro@absis.pl) lub faksem (071 79 47 533).
  5. Zapoznać się z potwierdzeniem realizacji szkolenia dostarczonym mailem na adres Osoby Zgłaszającej najpóźniej na 5 dni przed terminem realizacji szkolenia.

Formularz Zgłoszeniowy on-line
  Karta Zgłoszeniowa
  Karta Zgłoszeniowa