Doradztwo > Analiza > Testy kwalifikacyjne

grafika

Testy kwalifikacyjne przeprowadzamy w początkowej fazie analizy potrzeb szkoleniowych. Łącznie z badaniem potrzeb pozwalają one dobrać każdemu uczestnikowi szkoleń zajęcia na właściwym dla niego poziomie.
Komfort, wynikający z posiadania odpowiedniego (czyli ani zbyt niskiego, ani zbyt wysokiego) poziomu wiedzy wstępnej, rzutuje zarówno na jakość pracy pojedynczego uczestnika szkolenia jak i całej grupy szkoleniowej na jednolitym poziomie zaawansowania.
Działanie takie jest zatem ważne z punktu widzenia efektywności szkolenia dla indywidualnego uczestnika, ale także grupy jako całości.

Dysponujemy bogatym zestawem testów kwalifikacyjnych o różnym charakterze (testy wyboru, testy praktyczne), które chętnie udostępniamy przyszłym uczestnikom szkoleń. Wypełnienie testów nie jest działaniem obligatoryjnym, jednak zachęcamy każdego uczestnika szkolenia do tej czynności, gdyż testy w zestawieniu z tradycyjną samooceną skutkuje właściwym wyborem ścieżki szkoleniowej.

W przypadku zaistnienia jedynie niewielkich niedoborów wiedzy niezbędnej do efektywnego uczestnictwa w pożądanym szkoleniu oferujemy uczestnikom preworki.
Są to materiały pozwalające uzupełnić drobne braki w drodze samodzielnej pracy przed szkoleniem. Aby sprawdzić skuteczność takiej nauki własnej, sugerujemy ponowne wypełnienie testów kwalifikacyjnych.

Oferujemy również firmom prowadzącym rekrutację na stanowiska wymagające posiadania określonego zasobu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu BI wsparcie w procesie rekrutacyjnym poprzez udostępnienie zestawu testów kwalifikacyjnych. W ramach usługi istnieje możliwość zastosowania naszych standardowych testów kwalifikacyjnych po odpowiednim przeskalowaniu ich według wskazań i potrzeb Klienta.
Oferujemy też stworzenie nowych testów, udostępnienie ich i obsługę procesu testowania dla obszarów innych niż BI. W przypadku wyboru takiej usługi Klient dostarcza zakres pytań, zagadnień, umiejętności, które my osadzamy w module testowym następnie udostępnianym kandydatom lub pracownikom w procesie rekrutacyjnym czy też okresowym badaniu kompetencji pracowniczych.