Doradztwo > Wsparcie > Konsultacje

grafika

Nie zawsze zajęcia w grupie szkoleniowej są najlepszym środkiem rozwiązującym zapotrzebowania szkoleniowe Klienta. Często konsultacje z ekspertem realizowane w środowisku Klienta są lepszą odpowiedzią na jego realne potrzeby. Oferujemy zatem Państwu również taką zindywidualizowaną formę zajęć szkoleniowych jaką są konsultacje.
Konsultacje mogą odbywać się jednoosobowo lub w niewielkich grupach, w naszych salach lub w lokalizacji Klienta w rzeczywistym środowisku pracy. Realizowane przez najlepszych ekspertów przynoszą nie tylko ogólną wiedzę w danym obszarze, ale też budowanie rozwiązań konkretnych zaistniałych problemów.
Konsultacje mogą być również doskonałym uzupełnieniem procesu szkoleniowego.