Doradztwo > Analiza > Testy ewaluacyjne

grafika

Testy ewaluacyjne przeprowadzane są na początku i na końcu szkolenia objętego ewaluacją. Pozwalają ocenić przyrost wiedzy nabytej bezpośrednio w trakcie szkolenia.
W odróżnieniu od testów kwalifikacyjnych nie badają ogólnego poziomu wiedzy, ale składają się z pytań poziomem odpowiadających zakresowi merytorycznemu szkolenia. Dzięki wypełnieniu ich przed zajęciami i bezpośrednio po zajęciach potrafimy wyłowić, które zagadnienia były uczestnikowi początkowo obce i jak przyswoił wiedzę na ich temat podczas szkolenia. Informacja taka staje się podstawą ewaluacji wiedzy, którą ujmujemy w raporcie poszkoleniowym.