Doradztwo > Analiza > Badanie potrzeb

grafika

Badanie potrzeb jest przeprowadzane na dwóch poziomach: stanowiska pracy i indywidualnym. Odbywa się poprzez wywiady telefoniczne lub osobiste, ankiety i formularze diagnostyczne.
Umożliwia zidentyfikowanie potrzeb kompetencyjnych, wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności. Koncentruje się na weryfikacji oczekiwań co do zakresu merytorycznego usługi szkoleniowej i jej efektów oraz na wyborze właściwego szkolenia z naszej stałej ofert lub dedykowaniu indywidualnego planu szkoleniowego stosownie do potrzeb Klienta.