Doradztwo > Wsparcie > Wsparcie poszkoleniowe

grafika

Wiedza i umiejętności zdobywane w trakcie szkolenia wymagają zastosowania w warunkach codziennej pracy. Mimo prezentowanych podczas zajęć praktycznych przykładów, zastosowanie narzędzi w miejscu pracy nie zawsze jest łatwe. Często potrzebne bywa wsparcie osoby potrafiącej doświadczonym okiem spojrzeć na konkretny przypadek. Dlatego umożliwiamy naszym klientom kontakt z naszymi trenerami, aby ci ostatni mogli służyć wsparciem także poza salą szkoleniową.

Trener w trakcie prowadzonego szkolenia podaje swój adres mailowy. W ciągu trzech miesięcy po ukończonym szkoleniu uczestnicy mogą uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących zakresu szkolenia, z którymi spotykają się w codziennej pracy.