Doradztwo > Analiza > Raport poszkoleniowy

grafika

Raport poszkoleniowy zawiera zestawienia:

  • Podstawowe informacje o szkoleniu takie jak: czas trwania, zakres merytoryczny, stosowaną metodykę prowadzenia zajęć, skład grupy szkoleniowej.
  • Wyników testów ewaluacyjnych przeprowadzanych bezpośrednio przed zajęciami i po ich zakończeniu wraz z wynikającymi z nich wnioskami.
  • Opis przebiegu szkolenia zredagowany przez trenera prowadzącego.
  • Uwagi oraz wskazówki trenera sugerujące dalszą ścieżkę edukacyjną.

Na życzenie Klienta tworzony jest dla zamkniętych grup szkoleniowych. Raport stworzony w takim kształcie jest integralną częścią procesu analizy potrzeb szkoleniowych. Pozwala bowiem kontrolować proces szkoleniowy i modyfikować jego kształt w stosowym zakresie pod kątem wyznaczonych pierwotnie celów szkoleniowych.